Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SAY IT! czyli powiedz to bez barier!

Innowacja pedagogiczna z zakresu nauczania języka angielskiego na poziomie gimnazjum.

Kilka lat obserwacji uczniów uzmysłowiło jak bardzo umiejętność mówienia w dobie pisemnej formy egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego jest zaniedbywana wręcz pomijana na rzecz testów egzaminacyjnych. W życiu codziennym jest to umiejętność jak najbardziej pożądana
i potrzebna. Innowacja ta zakłada więc zintensyfikowaną pracę w zakresie rozwoju umiejętności mówienia w języku angielskim.  Innowacyjność polega na wprowadzeniu dodatkowych lekcji, tzw. konwersatorium, podczas których uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie stosowania języka mówionego. Zajęcia prowadzone będą przy pomocy wybranych elementów z  metody Communicative Approach,  dzięki którym uczniom będzie stwarzana jak największa ilość interakcji (praca w parach, grupach, symulacje językowe sytuacji komunikacyjnych itp.) mających na celu przełamanie barier wstydu i lęku przed mówieniem w języku obcym. Podczas całego procesu edukacyjnego uczniowie będą przygotowywani do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w oparciu o treści i cele kształcenia określone podstawą programową. Niniejsza innowacja oprócz kształcenia językowego wprowadza także edukacje kulturoznawczą z zakresu wiedzy o krajach obszaru anglojęzycznego. Po zakończeniu innowacji uczniowie będą posiadać wiedzę teoretyczno praktyczną wystarczającą nie tylko do zdania egzaminu, ale przede wszystkim do swobodnej komunikacji w języku obcym. Uczniowie Ci będą cechowali się gotowością do dyskusji na różnorodne tematy oraz świadomością językową rozpoznawalną w praktycznym użyciu języka angielskiego. Oczekiwanym efektem innowacji jest także poszerzenie zainteresowań uczniów wiedzą o krajach anglojęzycznych oraz zamiłowaniem do nauki języków obcych. 

Autor innowacji: Ewa Przeździęk

 

 

Wersja XML